60EU-BL01 ทัวร์ยุโรป เที่ยวสงกรานต์ ยุโรปตะวันออก
60JG-SS01 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

     

เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543
ทะเบียนเลขที่ 0115543006887
จดทะเบียนกรมสรรพากร (ภ.พ.20) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่ 0115543006887
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11 / 5266

บริหารงาน โดยคุณอดิศร จิตต์ไมตรี
ซึ่งมีประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยว
มานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

ปรัชญาในการทำงาน คือ
“ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน “
“ กำไรน้อยๆ กำไรนานๆ ดีกว่ากำไรมากๆครั้งเดียว “
“ ทัวร์คุณภาพ ราคาถูก “
“ รักลูกค้าทุกคนเหมือนเพื่อน เหมือนญาติ “


 60PK-BL01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย กายกรรม กำแพงเมืองจีน อวี้เหอหยวน 5วัน 4คืน TG (Mar 2017)
❀ 60PK-BL01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย กายกรรม กำแพงเมืองจีน อวี้เหอหยวน 5 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 01-05 มี.ค. 2560 ท่านละ 25,900
 60PK-ME01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-Golden Jaguar 5 วัน 4 คืน บิน TG (Jan-Mar 2017)
❀ 60PK-ME01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-Golden Jaguar 5 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 11-15 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 10-14 ก.พ. 2560 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 2560 ท่านละ 25,900
 60PK-ME02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กระเช้าปะต้าหลิง - SNOW WORLD กายกรรม - พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 6 วัน 4 คืน บิน CA (Jan-Feb 2017)
❀ 60PK-ME02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กระเช้าปะต้าหลิง - SNOW WORLD กายกรรม - พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 6 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 16,888
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 24 ก.พ. 2560 ท่านละ 16,888
 60PK-ME03 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย - กำแพงเมืองจีน - หุ่นขี้ผึ้ง 6 วัน 4 คืน บิน CA (Feb-Mar 2017)
❀ 60PK-ME03 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย - กำแพงเมืองจีน - หุ่นขี้ผึ้ง 6 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 24 ก.พ.-01 มี.ค. 2560 ท่านละ 18,999
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 10-15, 24-29 มี.ค. 2560 ท่านละ 18,999
 60PK-SS02 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW (Jan-Mar 2017)
❀ 60PK-SS02 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 13-17 ม.ค. 2560 ท่านละ 13,888
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 12-16, 26 กพ.-02 มี.ค. 2560 ท่านละ 15,888
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 12-16 มี.ค. 2560 ท่านละ 15,888
 60PK-SS03 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน บิน CA (Jan-Feb 2017)
❀ 60PK-SS03 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 18-22 ม.ค. 2560 ท่านละ 18,888
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 22-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 18,888
 60PK-SS05 ทัวร์จีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บิน TG (Feb-Mar 2017)
❀ 60PK-SS05 ทัวร์จีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 22-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 14,888
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2560 : 01-05, 03-07 มี.ค. 2560 ท่านละ 15,888
 60SHA-SS03 ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี ซูโจว SHANGHAI DISNEYLAND หังโจว 5 วัน 4 คืน บิน XW (Feb-Mar 2017)
❀ 60SHA-SS03 ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี ซูโจว SHANGHAI DISNEYLAND หังโจว 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 22-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 17,888
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 15-19 มี.ค. 2560 ท่านละ 17,888
 60SHA-SS04 ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน บิน XW (Feb-Mar 2017)
❀ 60SHA-SS04 ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 22-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 15,888
❀ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 2560 : 15-19 มี.ค. 2560 ท่านละ 15,888
 60HB-ME01 ทัวร์จีน หนาวระดับโลก “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" เฉิงตู - ฮาร์บิ้น - เทศกาลน้ำแข็ง 5 วัน 4 คืน บิน 3U (Dec-Jan 2017)
❀ 60HB-ME01 ทัวร์จีน หนาวระดับโลก “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" เฉิงตู - ฮาร์บิ้น - เทศกาลน้ำแข็ง 5 วัน 4 คืน บิน 3U
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 30,999
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 10-14 ม.ค. 2560 ท่านละ 28,999
 60HB-ME03-R1 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น (ชม 2 งานแกะสลักน้ำแข็ง-ลานสกีจีฮั่ว-เกาะสุริยา) 7 วัน 5 คืน บิน CA (New Year, Feb 2017)
❀ 60HB-ME03-R1 ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น (ชม 2 งานแกะสลักน้ำแข็ง - ลานสกีจีฮั่ว - เกาะสุริยา) 7 วัน 5 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-05 ม.ค. 2560 ท่านละ 45,999
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 11-17 ก.พ. 2560 ท่านละ 41,999
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 18-24 ก.พ. 2560 ท่านละ 41,999
 60HB-SS03 ทัวร์จีน ต้าเหลียน ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง ฉางชุน เสิ่นหยาง 7 วัน 5 คืน XW (Jan-Feb 2017)
❀ 60HB-SS03 ทัวร์จีน ต้าเหลียน ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง ฉางชุน เสิ่นหยาง 7 วัน 5 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 16-22 ม.ค. 2560 ท่านละ 32,888
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 13-19, 20-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 32,888
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 27 ก.พ.-05 มี.ค. 2560 ท่านละ 32,888
 60HB-SS04 ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน XW (Jan-Feb 2017)
❀ 60HB-SS04 ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน บิน XW
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 17-23 ม.ค. 2560 ท่านละ 29,888
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 07-13 ก.พ. 2560 ท่านละ 29,888
❀ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น 2560 : 14-20 ก.พ. 2560 ท่านละ 29,888
 JPHX-SS1 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER 5D3N BY HX (Jan 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPHX-SS1 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER 5D3N BY HX
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูหนาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์
❀ ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งจุใจ - พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 14-18 มกราคม 2560 ท่านละ 29,900
 JPHX-SS2 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW - ICE FESTIVAL 5D3N. ON 11-15 FEBRUARY 2017. BY HX
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPHX-SS2 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW & ICE FESTIVAL 5D3N. ON 11-15 FEBRUARY 2017. BY HX
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลฤดูหนาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์
❀ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลในฤดูหนาว 3 แห่ง ณ เกาะฮอกไกโด ซึ่ง 1 ปีมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น
❀ สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว - แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปูถึง 2 มื้อ และปู 3 ชนิด
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง 11-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 37,900
 JPHX-SS3 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FESTIVAL 5D3N. ON FEBRUARY - MARCH 2017. BY HX
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPHX-SS3 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FESTIVAL 5D3N. ON FEBRUARY - MARCH 2017. BY HX
❀ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลในฤดูหนาว 3 แห่ง ณ เกาะฮอกไกโด ซึ่ง 1 ปีมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น
❀ สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว - แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปูถึง 2 มื้อ และปู 3 ชนิด
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 18-22, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 2560 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 04-08, 11-15 มี.ค. 2560 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 18-22 มี.ค. 2560 ท่านละ 35,900
 JPXJ-SS1 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N. JANUARY - MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS1 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N. JANUARY - MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : มกราคม 2560 เริ่มต้นที่ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มต้นที่ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : มีนาคม 2560 เริ่มต้นที่ 39,900
 JPXJ-SS2 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N. APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS2 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N. APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรกรี 2560 : 05-09 เมษายน 2560 ท่านละ 41,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 11-15, 12-16, 13-17 เมษายน 2560 ท่านละ 49,900
 JPXJ-SS3 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). 19, 20, 26-30 APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS3 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). 19, 20, 26-30 APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 19-23, 20-24 เมษายน 2560 เริ่มต้นที่ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 26-30 เมษายน 2560 เริ่มต้นที่ 42,900
 JPXJ-SS4 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS4 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : พฤษภาคม 2560 เริ่มต้นที่ 41,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : มิถุนายน 2560 เริ่มต้นที่ 41,900
 JPXJ-SS5 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - FUJI 4D3N BY XJ (Jan-Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS5 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - FUJI 4D3N. ON JANUARY-MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 12-15 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03, 16, 23 ก.พ. 2560 ท่านละ 25,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-06 มี.ค. 2560 ท่านละ 27,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 15, 16 มี.ค. 2560 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 23, 30, 31 มี.ค. 2560 ท่านละ 30,900
 JPXJ-SS6 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - NIKKO 4D3N. (KAMAKURA FESTIVAL) ON FEBRUARY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS6 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – NIKKO 4D3N. (KAMAKURA FESTIVAL) ON FEBRUARY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เมืองนิโก้ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 09-12 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มต้นที่ 29,900
 JPXJ-SS7 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – NIKKO 4D3N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS7 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – NIKKO 4D3N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - เมืองนิโก้ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 เมษายน 2560 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 20-23, 21-24 เมษายน 2560 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 33,900
 JPXJ-SS8 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – NIKKO 4D3N. ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS8 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – NIKKO 4D3N. ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - เมืองนิโก้ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-13 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 11-14, 12-15, 18-21, 26-29 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 30,900
 JPXJ-SS9 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – FUJI 5D3N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS9 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – FUJI 5D3N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : มกราคม 2560 ท่านละ 26,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 27,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : มีนาคม 2560 ท่านละ 29,900
 JPXJ-SS10 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI 5D3N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS10 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-FUJI 5D3N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 05, 21, 28 เมษายน 2560 เริ่มต้นที่ 30,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 07–11, 09–13 เมษายน 2560 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 12-16 เมษายน 2560 ท่านละ 43,900
 JPXJ-SS11 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – FUJI 5D3N (SHIBA SAKURA) ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS11 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – FUJI 5D3N (SHIBA SAKURA) ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ (ชิบะซากุระ) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 05–09 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 31,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 12–16, 17–21, 19–23, 24–28 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2560 ท่านละ 28,900
 JPXJ-SS12 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - FUJI 5D3N. ON JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS12 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - FUJI 5D3N. ON JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 04–08, 11–15, 18–22, 25–29 มิถุนายน 2560 ท่านละ 28,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 30 มิถุนายน–04 กรกฎาคม 2560 ท่านละ 28,900
 JPXJ-SS13 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS13 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 25–30 ม.ค. 2560 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 08–13, 15–20, 22–27 ก.พ. 2560 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 08–13 มี.ค. 2560 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 30 มี.ค.-04 เม.ย. 2560 ท่านละ 39,900
 JPXJ-SS14 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS14 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 11-16, 12-17, 13-18 เมษายน 2560 ท่านละ 48,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 19-24, 20-25 เมษายน 2560 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 37,900
 JPXJ-SS15 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. SHIBA SAKURA ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS15 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. SHIBA SAKURA ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา (ชิบะซากุระ) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 04-09 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 11-16, 17-22, 18-23, 24-29, 25-30 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 35,900
 JPXJ-SS16 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. ON JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS16 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 6D3N. ON JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 08–13, 21–26 มิถุนายน 2560 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 28 มิถุนายน–03 กรกฎาคม 2560 ท่านละ 34,900
 JPXJ-SS17 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS17 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 12-18 มกราคม 2560 ท่านละ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 38,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 09-15 มีนาคม 2560 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 22-28 มีนาคม 2560 ท่านละ 40,900
 JPXJ-SS18 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS18 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. ON APRIL 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 11-17, 12-18, 13-19 เมษายน 2560 ท่านละ 51,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 20-26 เมษายน 2560 ท่านละ 38,900
 JPXJ-SS19 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. SHIBA SAKURA ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS19 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. SHIBA SAKURA ON MAY 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา (ชิบะซากุระ) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 11-17, 24-30 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 38,900
 JPXJ-SS20 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPXJ-SS20 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซากา 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เอ็กซ์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 14-20, 22-28 มิถุนายน 2560 ท่านละ 38,900
 JPTZ-SS3 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–OSAKA 5D3N. ON MARCH 2017. BY SCOOT AIR (TZ)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPTZ-SS3 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซากา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน SCOOT AIR
❀ สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาวเล่นสโนว์สเล็ต ชมความงามของซุ้มประตูญี่ปุ่นโบราณกว่าหมื่นคู่ ช้อปปิ้งจุใจ
❀ ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 01-05 มี.ค. 2560 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 06-10, 11-15 มี.ค. 2560 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 18-22 มี.ค. 2560 ท่านละ 34,900
 60JP-GH0101 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY DAY TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน บิน NH (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0101 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY DAY TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน บิน NH
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 14-18 ม.ค. 2560 ท่านละ 42,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0102 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน JAL (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0102 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 13-18, 20-25 ม.ค.2560 ท่านละ 40,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 40,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0103 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน TG (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0103 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 44,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0104 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN TAKAYAMA โตเกียว - ลานสกี - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า 6 วัน 3 คืน บิน JAL (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0104 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN TAKAYAMA โตเกียว - ลานสกี - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า 6 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-15, 17-22, 24-29 ม.ค. 2560 ท่านละ 44,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 31 ม.ค.-05 ก.พ. 2560 ท่านละ 44,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0105 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN โอซาก้า - เกียวโต - ฮาโกเน่ - ฟูจิ - โตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน JAL (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0105 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN โอซาก้า - เกียวโต - ฮาโกเน่ - ฟูจิ - โตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 12-17, 19-24 ม.ค. 2560 ท่านละ 49,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0106 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN USJ - ชินคันเซน - ลานสกี - ฟาร์มสตอเบอรี่ - ช้อปปิ้งโตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0106 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN USJ - ชินคันเซน - ลานสกี - ฟาร์มสตอเบอรี่ - ช้อปปิ้งโตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 54,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0107 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SKI & SNOW MONSTER นิคโก้ - โทโชคุ - สตอเบอรี่ - เซนได - ปีศาจหิมะ - โตเกียว 6 วัน 3 คืน บิน JAL (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0107 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SKI & SNOW MONSTER นิคโก้ - โทโชคุ - สตอเบอรี่ - เซนได - ปีศาจหิมะ - โตเกียว 6 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 13-18, 20-25 ม.ค. 2560 ท่านละ 45,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันตรุษจีน 2560 : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 45,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0108 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHORYUDO WINTER 6 วัน 4 คืน บิน JAL (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0108 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHORYUDO WINTER 6 วัน 4 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 22-27 ม.ค. 2560 ท่านละ 49,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 29 ม.ค.-03 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0201 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY DAY TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน บิน NH (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0201 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY DAY TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้ง 5 วัน 4 คืน บิน NH
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 01-05 ก.พ. 2560 ท่านละ 42,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 15-19 ก.พ. 2560 ท่านละ 42,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0202 ทัวร์ญี่ปุ่น วันมาฆบูชา ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0202 ทัวร์ญี่ปุ่น วันมาฆบูชา ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันมาฆบูชา 2560 : 15-19 ก.พ. 2560 ท่านละ 44,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0203 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน JAL (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0203 ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO SNOW ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - คามาคุระ 6 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 42,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 17-22 ก.พ. 2560 ท่านละ 42,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0204 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN PLUS TAKAYAMA โตเกียว - ลานสกี - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า 6 วัน 3 คืน บิน JAL (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0204 ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN PLUS TAKAYAMA โตเกียว - ลานสกี - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า 6 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 07-12, 14-19, 21-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 45,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 28 ก.พ.-05 มี.ค. 2560 ท่านละ 45,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0205 ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา HILIGHT JAPAN โอซาก้า - เกียวโต - นั่งชินคันเซน - ลานสกี - โตเกียว - ขาปูยักษ์ 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0205 ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา HILIGHT JAPAN โอซาก้า - เกียวโต - นั่งชินคันเซน - ลานสกี - โตเกียว - ขาปูยักษ์ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา 2560 : 10-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 51,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0206 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHORYUDO WINTER 6 วัน 4 คืน บิน JAL (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0206 ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA SHORYUDO WINTER 6 วัน 4 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 27 ก.พ.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 49,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0207 ทัวร์ญี่ปุ่น วันมาฆบูชา HILIGHT JAPAN FREE OSAKAโตเกียว - ลานสกี - เกียวโต - ฟรีเดย์โอซาก้า - นารา 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0207 ทัวร์ญี่ปุ่น วันมาฆบูชา HILIGHT JAPAN FREE OSAKAโตเกียว - ลานสกี - เกียวโต - ฟรีเดย์โอซาก้า - นารา 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0208 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SKI & SNOW MONSTER นิคโก้ - โทโชคุ - สตอเบอรี่ - เซนได - ปีศาจหิมะ - โตเกียว 6 วัน 3 คืน บิน JAL (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0208 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SKI & SNOW MONSTER นิคโก้ - โทโชคุ - สตอเบอรี่ - เซนได - ปีศาจหิมะ - โตเกียว 6 วัน 3 คืน บิน JAL
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 45,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 17-22 ก.พ. 2560 ท่านละ 45,900 (รวม VAT)
 60JP-GL02 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ OSAKA-NAGOYA-SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS-TOKYO 6 วัน 4 คืน บิน TG (Apr 2017)
❀ 60JP-GL02 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ OSAKA-NAGOYA-SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS-TOKYO 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2560 : 14-19 เม.ย. 2560 ท่านละ 63,900
 60JP-GL04 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA - TOKYO (SAKURA BLOSSON) 3 THEME PARK 6 วัน 3 คืน บิน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017
❀ 60JP-GL04 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA - TOKYO (SAKURA BLOSSON) 3 THEME PARK 6 วัน 3 คืน TG
❀ 3 THEME PARK
❀ UNIVERSAL STUDIO & DISNEY LAND & FUJI Q HIGHLAND (3RIDES)
❀ ชมดอกซากุระที่สวนอุเอโนะ
❀ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-นาโกย่า-สวนผลไม้กามาโกริ
❀ สวนดอกไม้ฮามามัตสึ-สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอร์ค
❀ ภูเขาไฟฟูจิ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-โอไดบะ ❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 31 มี.ค.-05 เม.ย. 2560 ท่านละ 59,900
 JP-JG1 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.1 โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโต้-เจแปน แอลป์-ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG1 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.1 โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโต้-เจแปน แอลป์-ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน TG
❀ วัดอาซากุสะ-ย่านชินจูกุ-โอชิโนะ ฮัคไค-ชมซากุระ หรือ ทุ่งพิงค์มอส-ภูเขาไฟฟูจิ
❀ ไร่วาซาบิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-มหัสจรรย์กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
❀ ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต-ตลาดเช้าทาคายาม่า-จวนผู้ว่าเก่า-ย่านช้อปปิ้งซันมาจิซูจิ
❀ เดินทาง : 18, 19, 20, 25, 26 เม.ย. / 18 พ.ค. 60
❀ เริ่มต้น 47,900.-
 JP-JG2 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.2 ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-มัตสึโมโต้-โตเกียว-ชมพิงค์มอส 6 วัน 3 คืน TG (May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG2 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.2 ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-มัตสึโมโต้-โตเกียว-ชมพิงค์มอส 6 วัน 3 คืน TG
❀ เมืองกุโจฮะจิมัง-จวนผู้ว่าเก่า-ย่านช้อปปิ้งซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ไร่วาซาบิ
❀ มหัสจรรย์กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์-ปราสาทมัตสึโมโต้-ชมทุ่งพิงค์มอสอันสวยงาม
❀ โอชิโนะ ฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุสะ+ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี-ย่านชินจูกุ
❀ เดินทาง : 16-21, 19-24 พ.ค. 60
❀ เริ่มต้น 48,900.-
 JP-JG3 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.3 โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์ 6 วัน 4คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG3 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.3 โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์ 6 วัน 4 คืน TG
❀ ชมซากุระพร้อมทิวลิป หรือ ชมทุ่งพิงค์มอส-วัดอาซากุสะ-ย่านชินจูกุ-โอชิโนะ ฮัคไค
❀ ภูเขาไฟฟูจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-ถนนช้อปปิ้งนากามาจิ-ไร่วาซาบิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
❀ มหัสจรรย์กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์-จวนผู้ว่าเก่า-ชมไฟNABANA NO SATO-ปราสาทโอซาก้า
❀ เดินทาง : 14-19 (วันสงกรานต์), 21-26เม.ย. / 9-14 พ.ค.60 (วันวิสาขบูชา)
❀ เริ่มต้น 58,900.-
 JP-JG4 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.4 โตเกียว-คารุอิซาว่า-มัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์ 7 วัน 4 คืน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG4 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.4 โตเกียว-คารุอิซาว่า-มัตสึโมโต้-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์ 7 วัน 4 คืน TG
❀ โตเกียวสกายทรี+วัดอาซากุสะ-ย่านชินจูกุ-ชมทิวลิป ,ทุ่งพิงค์มอส หรือดอกวิสทีเรีย
❀ ปราสาทมัตสึโมโต้-ไร่วาซาบิ-มหัสจรรย์กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์-สวนเคนโระคุเอ็น
❀ หมู่บ้านซามุไร-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-จวนผู้ว่าเก่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ชมไฟNABANA NO SATO
❀ เดินทาง : 15-21 (วันสงกรานต์), 22-28, 30เม.ย.-6 พ.ค.(วันแรงงาน) 60
❀เริ่มต้น 59,900.-
 JP-JG5 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.5 โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-นาโกย่า-ฮาโกเน่ 7 วัน 4 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG5 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.5 โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-นาโกย่า-ฮาโกเน่ 7 วัน 4 คืน TG
❀ ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-วัดคิโยมิสึ-ชมไฟ NABANA NO SATO-จวนผู้ว่าเก่า
❀ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-มหัสจรรย์กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์-ภูเขาไฟฟูจิ
❀ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาททาคาโตะ-ล่องเรือโจรสลัด-นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ-โตเกียว
❀ เดินทาง : 21-27 เม.ย. / 9-15 พ.ค.(วันวิสาขบูชา) 60
❀ เริ่มต้น 58,900.-
 JP-JG6 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน WISTERIA FUKUOKA NO.1 ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-ภูเขาไฟอินาเซะ-สวนคาวาชิฟูจิ(ดอกวิสทีเรีย) 5 วัน 3 คืน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG6 ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA FUKUOKA NO.1 ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-ภูเขาไฟอินาเซะ-สวนคาวาชิฟูจิ(ดอกวิสทีเรีย) 5 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 26-30 เม.ย. 2560 ท่านละ 43,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 27 เม.ย.-01 พ.ค. / 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2560 ท่านละ 44,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 29 เม.ย.-03 พ.ค. / 30 เม.ย.-04 พ.ค. 2560 ท่านละ 45,900
 JP-JG7 ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA FUKUOKA NO.2 ฟุกุโอกะ-ฮิโรชิม่า-คิตะคิวชู-สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) 5 วัน 3 คืน TG (May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG7 ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA FUKUOKA NO.2 ฟุกุโอกะ-ฮิโรชิม่า-คิตะคิวชู-สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) 5 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันฉัตรมงคล 2560 : 03-07 พ.ค. 2560 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันฉัตรมงคล 2560 : 04-08 พ.ค. 2560 ท่านละ 42,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันฉัตรมงคล 2560 : 05-09 พ.ค. 2560 ท่านละ 42,900
 JP-JG9 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN SAKURA อาราชิยาม่า-คานาซาว่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ฟูจิ-ฮาโกเน่ 7 วัน 4 คืน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG9 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN SAKURA อาราชิยาม่า-คานาซาว่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ฟูจิ-ฮาโกเน่ 7 วัน 4 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันสงกรานต์ 2560 : 14-20 เมษายน 2560 ท่านละ 59,900
 JP-JG10 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.1 ทาคายาม่า-คามิโคจิ-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-ชมดอกไม้ 3 สวน 6 วัน 3 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG10 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.1 ทาคายาม่า-คามิโคจิ-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-ชมดอกไม้ 3 สวน 6 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 25-30 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 26 เม.ย.-01 พ.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันฉัตรมงคล 2560 : 05-10 พ.ค. 2560 ท่านละ 50,900
 JP-JG11 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.2 คานาซาว่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-มัตสึโมโต้-โตเกียว-ชมดอกพิงค์มอส 6 วัน 3 คืน TG (May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG11 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.2 คานาซาว่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-มัตสึโมโต้-โตเกียว-ชมดอกพิงค์มอส 6 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-15 พ.ค. 2560 ท่านละ 48,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 17-22 พ.ค. 2560 ท่านละ 47,900
 JP-JG12 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.3 โอซาก้า-คานาซาว่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ชมดอกไม้ตามฤดูกาล 7 วัน 4 คืน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG12 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.3 โอซาก้า-คานาซาว่า-ทาคายาม่า-คามิโคจิ-ชมดอกไม้ตามฤดูกาล 7 วัน 4 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันสงกรานต์ 2560 : 15-21 เม.ย. 2560 (ชมทุ่งพิงค์มอส) ท่านละ 57,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 22-28 เม.ย. 2560 (ชมทุ่งพิงค์มอส) ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันฉัตรมงคล 2560 : 30 เม.ย.-06 พ.ค. 2560 (ชมดอกวิสทีเรีย) ท่านละ 55,900
 JP-JG13 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.4 โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโต้-คามิโคจิ-ทาคายาม่า-ชมดอกไม้3สวน 6 วัน 4 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG13 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SPRING FLOWER NO.4 โตเกียว-ฟูจิ-มัตสึโมโต้-คามิโคจิ-ทาคายาม่า-ชมดอกไม้3สวน 6 วัน 4 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันฉัตรมงคล 2560 : 30 เม.ย.-05 พ.ค. 2560 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันวิสาขบูชา 2560 : 09-14 พ.ค. 2560 ท่านละ 53,900
 JP-JG15 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WINTER โตเกียว-ฟูจิ-คาวาโกเอะ-เทศกาลโดมหิมะ 5 วัน 3 คืน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG15 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WINTER
❀ โตเกียว-ฟูจิ-คาวาโกเอะ-เทศกาลโดมหิมะ 5 วัน 3 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 01-05 มี.ค. 2560 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-07 มี.ค. 2560 ท่านละ 39,900
 JP-JG16 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU เซนได-โยโคเต-ฟุกุชิมะ-ชมดอกไม้ตามฤดูกาล 7 วัน 4 คืน TG (Apr 2016)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG16 ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU
❀ เซนได-โยโคเต-ฟุกุชิมะ-ชมดอกไม้ตามฤดูกาล 7 วัน 4 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 19-25 เม.ย. 2560 ท่านละ 55,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 20-26 เม.ย. 2560 ท่านละ 55,900
 JP-JG22 ทัวร์ญี่ปุ่น LINK SAKURA อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ฮอนชู 2560
❀ JP-JG22 ทัวร์ญี่ปุ่น LINK SAKURA
❀ อาราชิยาม่า - โอซาก้า - นารา - ฟูจิ - ฮาโกเน่ - ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ฮอนชู 2560 : 22-27 มีนาคม 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ฮอนชู 2560 : 28 มี.ค.-02 เม.ย. 2560 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ฮอนชู 2560 : 29 มี.ค.-03 เม.ย. 2560 ท่านละ 53,900
 JP-JG23 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA NO.1 โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมซากุระ 6 วัน 3 คืน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต ฮอนชู 2560
❀ JP-JG23 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA NO.1
❀ โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมซากุระ 6 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต ฮอนชู 2560 : 21-26, 22-27 มี.ค. 2560 ท่านละ 46,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต ฮอนชู 2560 : 23-28 มี.ค. 2560 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต ฮอนชู 2560 : 28 มี.ค.-02 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
 JP-JG24 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA NO.2 โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โอซาก้า-เกียวโต-อาราชิยาม่า 5 วัน 3 คืน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อาราชิยาม่า 2560
❀ JP-JG24 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA NO.2
❀ โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โอซาก้า-เกียวโต-อาราชิยาม่า 5 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อาราชิยาม่า 2560 : 21-25, 22-26 มี.ค. 2560 ท่านละ 48,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อาราชิยาม่า 2560 : 23-27 มี.ค. 2560 ท่านละ 49,900
 JP-JG25 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA NO.3 โตเกียว-ฟูจิ-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา-เกียวโต 6 วัน 3 คืน TG (Mar-Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อาราชิยาม่า 2560
❀ JP-JG25 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA NO.3
❀ โตเกียว-ฟูจิ-อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา-เกียวโต 6 วัน 3 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 21-26 มี.ค. 2560 ท่านละ 45,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 22-27 มี.ค. 2560 ท่านละ 46,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 23-28 มี.ค. 2560 ท่านละ 47,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 28 มี.ค.-02 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2560 : 04-09 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
 JP-TAS09 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน ทาคายาม่า TAKAYAMA-KANTO SPRING FLOWER (TULIP-PINKMOSS-NEMOPHILA) 6 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 2560
❀ JP-TAS09 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน ทาคายาม่า TAKAYAMA-KANTO
❀ SPRING FLOWER (TULIP-PINKMOSS-NEMOPHILA)
❀ TAKAYAMA-MATSUMOTO-FUJI-TOKYO-IBARAKI 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 27 เม.ย.-02 พ.ค. 2560 ท่านละ 52,900
 JP-TAS10 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี SPRING KANSAI OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 ❀ JP-TAS10 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี SPRING KANSAI
❀ OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี 2560 : 04-08 เม.ย. 2560 ท่านละ 50,900
 JPTZ-SS1 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY SCOOT AIR (TZ)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JPTZ-SS1 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N. ON JANUARY – MARCH 2017. BY SCOOT AIR (TZ)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซากา ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SCOOT AIR
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 13-17, 27-31 ม.ค. 2560 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 17-21 ก.พ. 2560 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-07 มี.ค. 2560 ท่านละ 35,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 17-21 มี.ค. 2560 ท่านละ 36,900
 JPTZ-SS2 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO–TAKAYAMA–OSAKA 5D3N. ON JANUARY-FEBRUARY 2017. BY SCOOT AIR (TZ)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017
❀ JPTZ-SS2 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซากา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน SCOOT AIR
❀ เที่ยวครบสูตร ชมความงามของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งจุใจ - ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 11-15 ม.ค. 2560 ท่านละ 34,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 16-20 ม.ค. 2560 ท่านละ 32,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 28 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 33,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 32,900
 60JP-GH0109 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING ฮาโกดาเตะ - ตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี - ชมเพนกวิน - เมนูปู 3 ชนิด 6 วัน 4 คืน บิน TG (Jan 2017)
❀ 60JP-GH0109 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING ฮาโกดาเตะ - ตกปลาน้ำแข็ง - ลานสกี - ชมเพนกวิน - เมนูปู 3 ชนิด 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ตรุษจีน 2560 : 27 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 53,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0210 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC SNOW FESTIVAL 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 6 วัน 3 คืน บิน NH (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0210 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC SNOW FESTIVAL
❀ 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
❀ โชว์เพนกวิน - ขับสโนว์โมบิล - หมู่บ้านไอนุ - เมนูปู - ออนเซน 6 วัน 3 คืน บิน NH
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา 2560 : 02-07 ก.พ. 2560 ท่านละ 59,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0211 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC SNOW FESTIVAL 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 6 วัน 3 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0211 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC SNOW FESTIVAL 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด โชว์เพนกวิน - ขับสโนว์โมบิล - หมู่บ้านไอนุ - เมนูปู - ออนเซน 6 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 02-07 ก.พ. 2560 ท่านละ 66,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-08 ก.พ. 2560 ท่านละ 68,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 04, 05, 06, 07, 08-13 ก.พ. 2560 ท่านละ 69,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0212 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL LOVER โอตารุ - SAPPORO SNOW FEST 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0212 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL LOVER
❀ โอตารุ - SAPPORO SNOW FEST - โนโบริเบตสึ - สกี - ช้อปปิ้งซัปโปโร 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 11-16 ก.พ. 2560 ท่านละ 54,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0213 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUPER SNOW FESTIVAL 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0213 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUPER SNOW FESTIVAL 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด
❀ โชว์เพนกวิน - หมู่บ้านไอนุ - ลานสกี - เมนูปู 3 ชนิด - ออนเซน 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 09-14 ก.พ. 2560 ท่านละ 69,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0214 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER & DRIFT ICE WALK 7 วัน 4 คืน บิน NH (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0214 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER & DRIFT ICE WALK
❀ ชิเรโตโกะ - อาบาชิริ - พาเหรดเพนกวิน - สโนว์โมบิล - เมนูปู - ออนเซน 7 วัน 4 คืน บิน NH
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 14-20 ก.พ. 2560 ท่านละ 65,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 21-27 ก.พ. 2560 ท่านละ 65,900 (รวม VAT)
 60JP-GH0215 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER & DRIFT ICE WALK 7 วัน 5 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0215 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER & DRIFT ICE WALK
❀ ชิเรโตโกะ - อาบาชิริ - พาเหรดเพนกวิน - สโนว์โมบิล - เมนูปู - ออนเซน 7 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 16-22 ก.พ. 2560 ท่านละ 67,900 (รวม VAT)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 23 ก.พ.-01 มี.ค. 2560 ท่านละ 67,900 (รวม VAT)
 60JP-GL01-R2 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO เทศกาลหิมะ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GL01-R2 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO เทศกาลหิมะ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-08 ก.พ. 2560 ท่านละ 67,900
 60JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI - HAKODATEเที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้ม 2 เกาะฮอนชู - ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GL03 ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI - HAKODATEเที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้ม 2 เกาะฮอนชู - ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 07-12 ก.พ. 2560 ท่านละ 59,900
 60JP-JG03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2SNOW FESTIVAL NO1 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jan 2017)
❀ 60JP-JG03 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2SNOW FESTIVAL NO.1 เทศกาลน้ำแข็ง เทศกาลแสงเทียนหิมะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 31 ม.ค.-04 ก.พ. 2560 ท่านละ 40,900
 60JP-JG04 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2SNOW FESTIVAL NO2 6 วัน 4 คืน TG (Jan 2017)
❀ 60JP-JG04 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2SNOW FESTIVAL NO.2 เทศกาลน้ำแข็ง เทศกาลแสงเทียนหิมะ 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 31 ม.ค.-05 ก.พ. 2560 ท่านละ 44,900
 60JP-JG05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 4SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-JG05 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 4SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งฮอกไกโด-โซอุนเคียว-ซัปโปโร-โอตารุ-ลานสกี 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 31 ม.ค.-05 ก.พ. 2560 ท่านละ 44,900
 60JP-JG06 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FESTIVAL NO1 5 วัน 3 คืน TG (Feb-Mar 2017)
❀ 60JP-JG06 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FESTIVAL NO.1 ซัปโปโร-อาซาฮิยาม่า-โอตารุ-ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 22-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 17-21, 24-28 ก.พ. 2560 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 01-05 มี.ค. 2560 ท่านละ 39,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 02-06 มี.ค. 2560 ท่านละ 40,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-07, 08-12, 10-14, 11-15, 15-19 มี.ค. 2560 ท่านละ 42,900
 60JP-JG07 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FESTIVAL NO2 6 วัน 4 คืน TG (Mar 2017)
60JP-JG07 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE FESTIVAL NO.2 ซัปโปโร-อาซาฮิยาม่า-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-สกีรีสอร์ท 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 10-15 มี.ค. 2560 ท่านละ 53,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 14-19 มี.ค. 2560 ท่านละ 52,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 16-21 มี.ค. 2560 ท่านละ 53,900
 JP-JG8 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN HOKKAIDO ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG8 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SONGKRAN HOKKAIDO ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันสงกรานต์ 2560 : 14-19 เมษายน 2560 ท่านละ 59,900
 JP-JG14 ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO SNOW FESTIVAL PROMOTION เทศกาลน้ำแข็งฮอกไกโด-ซัปโปโร-โซอุนเคียว-โอตารุ-สนุกกิจกรรมลานหิมะ 6 วัน 4 คืน TG (Feb 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG14 ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO SNOW FESTIVAL PROMOTION
❀ เทศกาลน้ำแข็งฮอกไกโด-ซัปโปโร-โซอุนเคียว-โอตารุ-สนุกกิจกรรมลานหิมะ 6 วัน 4 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-08 ก.พ. 2560 ท่านละ 59,900
 JP-JG17 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 4SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งฮอกไกโด-โซอุนเคียว-ซัปโปโร-โอตารุ-ลานสกี 6 วัน 4 คืน TG (Feb 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG17 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 4SNOW FESTIVAL
❀ เทศกาลน้ำแข็งฮอกไกโด-โซอุนเคียว-ซัปโปโร-โอตารุ-ลานสกี 6 วัน 4 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 03-08 ก.พ. 2560 ท่านละ 69,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 07-12 ก.พ. 2560 ท่านละ 69,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 08-13 ก.พ. 2560 ท่านละ 69,900
 JP-JG18 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.1 ฮอกไกโด-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG18 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.1
❀ ฮอกไกโด-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน TG ❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2560 ท่านละ 46,900
 JP-JG19 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.2 ฮอกไกโด-ซัปโปโร-โอตารุ-ฮาโกดาเตะ-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG19 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.2
❀ ฮอกไกโด-ซัปโปโร-โอตารุ-ฮาโกดาเตะ-ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2560 ท่านละ 49,900
 JP-JG20 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.3 ฮอกไกโด-โทยะ-ฟุกิดาชิ-โอตารุ-ฮาโกดาเตะ-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG20 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.3
❀ ฮอกไกโด-โทยะ-ฟุกิดาชิ-โอตารุ-ฮาโกดาเตะ-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 28 เม.ย.-03 พ.ค. 2560 ท่านละ 56,900
 JP-JG21 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.4 ฮอกไกโด-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน TG (Apr-May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ JP-JG21 ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน HOKKAIDO SAKURA NO.4 ❀ ฮอกไกโด-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร-ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 30 เม.ย.-05 พ.ค. 2560 ท่านละ 49,900
 JP-TAS03 ทัวร์ญี่ปุ่น ร่วมฉลอง เทศกาลหิมะ 68 th SAPPORO SNOW FESTIVAL NOBORIBETS-KIRORO-OTARU-SAPPORO 6 วัน 4 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2560
❀ JP-TAS03 ทัวร์ญี่ปุ่น ร่วมฉลอง เทศกาลหิมะ 68 th SAPPORO SNOW FESTIVAL
❀ NOBORIBETS-KIRORO-OTARU-SAPPORO 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 02-07 ก.พ. 2560 ท่านละ 65,900
 JP-TAS04 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซากุระ HOKKAIDO SAKURA NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO 5 วัน 3 คืน บิน TG (May 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2560
❀ JP-TAS04 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซากุระ HOKKAIDO SAKURA
❀ NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 04-08 พ.ค. 2560 ท่านละ 48,900
 JP-TAS05 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ SPECIAL HOKKAIDO SNOW ASAHIKAWA-SAPPORO-OTAR 6 วัน 4 คืน บิน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2560
❀ JP-TAS05 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ SPECIAL HOKKAIDO SNOW
❀ ASAHIKAWA-SAPPORO-OTAR 6 วัน 4 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 16-21 มี.ค. 2560 ท่านละ 45,900
❀ “เที่ยวชมงานเทศกาลฤดูหนาว “SOUNKYO ICE FESTIVAL” เมืองเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา” ❀ สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีที่ “Ski Resort” ที่ปกคลุมด้วยหิมะจนขาวโพลน ❀ อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน”
 JP-TAS06 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ SPRING HOKKAIDO SNOW NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2016)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2560
❀ JP-TAS06 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สโนว์ SPRING HOKKAIDO SNOW
❀ NOBORIBETSU-OTARU-SAPPORO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 22-26 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแรงงาน 2560 : 27 เม.ย.-01 พ.ค. 2560 ท่านละ 50,900
❀ ลายสกีที่ “Sapporo Kokusai Ski” ❀ สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ❀ นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ❀ พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ”
 JP-TAS07 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี ฮอกไกโด สโนว์ WINTER HOKKAIDO SNOW ASAHIKAWA-SAPPORO-OTARU 5 วัน 3 คืน บิน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2560
❀ JP-TAS07 ทัวร์ญี่ปุ่น วันจักรี ฮอกไกโด สโนว์ WINTER HOKKAIDO SNOW
❀ ASAHIKAWA-SAPPORO-OTARU 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 02-06 เม.ย. 2560 ท่านละ 47,900
❀ ลานสกีที่ “Ski Resort” ❀ รสชาติราเมนต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน” ❀ เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว
 JP-TAS08 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด WINTER HOKKAIDO-HAKODATE HAKODATE-TOYA-OTARU-SAPPORO 5 วัน 3 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2560
❀ JP-TAS08 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด WINTER HOKKAIDO-HAKODATE
❀ HAKODATE-TOYA-OTARU-SAPPORO 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 22-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 46,900
❀ ลานสกีที่ “Ski Resort” ❀ พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” ❀ เดินเล่นย่าน “Kanemori Red Brick Warehouse”, “Hakodate Factory” แหล่งช้อปสุดชิลล์
 60JP-GH0209 ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา COOLCHILL KYUSHU ฟุคุโอกะ - ซากะ - นางาซากิ - เบบปุ - ยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน บิน TG (Feb 2017)
❀ 60JP-GH0209 ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา COOLCHILL KYUSHU ฟุคุโอกะ - ซากะ - นางาซากิ - เบบปุ - ยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันหยุดมาฆบูชา 2560 : 10-14 ก.พ. 2560 ท่านละ 42,900 (รวม VAT)
 60JP-GL04 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU - FUKUOKA (SAKURA BLOSSOM) ชมทุ่มดอกเรปเหลืองอร่าม และชมต้นซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง 5 วัน 3 คืน บิน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 เที่ยวญี่ปุ่น 2017 :
❀ 60JP-GL04 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU – FUKUOKA (SAKURA BLOSSOM) 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ชมทุ่มดอกเรปเหลืองอร่าม และชมต้นซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
❀ ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนผลไม้ – สวนนางาซากิบานะ – ออนเซ็น
❀ หมู่บ้านยุฟุอิน – ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ – โทสุ เอ้าท์เล็ต – อิออน
❀ สวนนิชิ – สวนไมซูรุ – คาแนลซิตี้ – เทนจินมอลล์
❀ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 24-28 มี.ค. 2560 ท่านละ 47,900
 JP-TAS01 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SPRING KYUSHU FUKUOKA-SAGA-NAGASAKI-HIROSHIMA 7 วัน 5 คืน บิน TG (Apr 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น วันสงกรานต์ 2560
❀ JP-TAS01 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ SPRING KYUSHU
❀ FUKUOKA-SAGA-NAGASAKI-HIROSHIMA 7 วัน 5 คืน บิน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น วันสงกรานต์ 2560 : 09-15 เม.ย. 2560 ท่านละ 69,900
❀ “เฮ้าท์เท็นบอช” หรือ “หมู่บ้านฮอลแลนด์” สุดแสนโรแมนติก ❀ นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” ❀ ตามรอยละครเรื่อง “กลกิโมโน” ❀ เยือนเมือง “นางาซากิ” ❀ ขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาอินาสะยามะ”
 JP-TAS02 ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING KYUSHU SAKURA SAGA-FUKUOKA 5 วัน 3 คืน บิน TG (Mar 2017)
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 2560
❀ JP-TAS02 ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING KYUSHU SAKURA
❀ นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ “ศาลเจ้าดาไซฟุ”
❀ ตามรอยละครเรื่อง “กลกิโมโน”
❀ ชมหมู่บ้านโบราณ “เมืองเซรามิกอะริตะและอิมาริ”
❀ ชื่นชมความงดงามของ “ดอกซากุระ”
❀ SAGA-FUKUOKA 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 : 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2560 ท่านละ 45,900
 60KR-BL01_ทัวร์เกาหลี_ชวนเที่ยว_เกาหลี_เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง_5_วัน_3_คืน_KE_OZ
❀ 60KR-BL01 ทัวร์เกาหลี ชวนเที่ยว เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน บิน KE-OZ (Jan 2017)
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : 13-17 ม.ค. 2560 ท่านละ 26,900
 60KR-PK01 ทัวร์เกาหลี Premium Korea Hip Hip เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE (Jan-Mar 2017)
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 เที่ยว เกาหลี 2017 :
❀ 60KR-PK01 ทัวร์เกาหลี Premium Korea Hip Hip เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 25,900
 60KR-PK02 ทัวร์เกาหลี Premium Ice Flower Snow 5 วัน 3 คืน บิน KE (Jan-Mar 2017)
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 เที่ยว เกาหลี 2017 :
❀ 60KR-PK02 ทัวร์เกาหลี Premium Ice Flower Snow 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
 60KR-PK03 ทัวร์เกาหลี Premium Korea Za V2 ชวนไปซ่า เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE (Jan-Mar 2017)
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 เที่ยว เกาหลี 2017 :
❀ 60KR-PK03 ทัวร์เกาหลี Premium Korea Za V2 ชวนไปซ่า เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 25,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 25,900
 60KR-PK04 ทัวร์เกาหลี Premium Love Love Skiเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE (Jan-Mar 2017)
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 เที่ยว เกาหลี 2017 :
❀ 60KR-PK04 ทัวร์เกาหลี Premium Love Love Skiเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 28,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 28,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 28,900
 60KR-PK05 ทัวร์เกาหลี Premium U R Beuatifulเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE (Jan-Mar 2017)
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 เที่ยว เกาหลี 2017 :
❀ 60KR-PK05 ทัวร์เกาหลี Premium U R Beuatifulเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
 60KR-PK06 ทัวร์เกาหลี Premium WOW WOW WOW Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE Janc-Mar 2017)
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 เที่ยว เกาหลี 2017 :
❀ 60KR-PK06 ทัวร์เกาหลี Premium WOW WOW WOW Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน KE
❀ เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : ก.พ. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
❀ ทัวร์เกาหลี 2560 : มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 27,900
 60KR-SK01 ทัวร์เกาหลี Korea Hip Hip เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (Dec-Mar 2017)
* ทัวร์เกาหลี 2559 : 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 ธ.ค. เริ่มต้นที่ 16,900
* ทัวร์เกาหลี 2559 : 27-31 ธ.ค. 2559 ท่านละ 22,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2560 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. - มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 15,900
 60KR-SK02 ทัวร์เกาหลี Ice Flower Snow5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (Dec-Mar 2017)
* ทัวร์เกาหลี 2559 : 02-06, 09-13 ธ.ค. 2559 ท่านละ 21,900
* ทัวร์เกาหลี 2559 : 16-20, 23-27 ธ.ค. 2559 ท่านละ 19,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2560 ท่านละ 24,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 26,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 26,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 24,900
* ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. - มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 17,900
 60KR-SK03 ทัวร์เกาหลี Korea Za V2 ชวนไปซ่า เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (Dec-Mar 2017)
* ทัวร์เกาหลี 2559 : 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ธ.ค. 2559 ท่านละ 17,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2560 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค.- มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 17,900
 60KR-SK04 ทัวร์เกาหลี Love Love Skiเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (Dec-Mar 2017)
* ทัวร์เกาหลี 2559 : ธ.ค. 2559 เริ่มต้นที่ 18,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 27-31 ธ.ค. 2559 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2560 ท่านละ 28,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 28,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 28,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 26,900
* ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. - มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 17,900
 60KR-SK05 ทัวร์เกาหลี U R Beuatifulเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (Dec-Mar 2017)
* ทัวร์เกาหลี 2559 : ธ.ค. 2559 เริ่มต้นที่ 19,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2560 ท่านละ 24,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 26,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 26,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 24,900
* ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. - มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 18,900
 60KR-SK06 ทัวร์เกาหลี WOW WOW WOW Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน Budget Airlines (Dec-Mar 2017)
* ทัวร์เกาหลี 2559 : ธ.ค. 2559 เริ่มต้นที่ 16,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 27-31 ธ.ค. 2559 ท่านละ 22,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 2560 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2560 ท่านละ 25,900
* ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2560 : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 2560 ท่านละ 23,900
* ทัวร์เกาหลี 2560 : ม.ค. - มี.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 15,900
 60EU-BL01 ทัวร์ยุโรป เที่ยวสงกรานต์ ยุโรปตะวันออก ฮังการี - สโลวัค - เชค - เยอรมัน - ออสเตรีย 9 วัน 7 คืน บิน OS (Apr 2017)
❀ 60EU-BL01 ทัวร์ยุโรป เที่ยวสงกรานต์ ยุโรปตะวันออก ฮังการี - สโลวัค - เชค - เยอรมัน - ออสเตรีย 9 วัน 7 คืน บิน OS
❀ โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS)
❀ พร้อมสะสมไมล์การบินไทยได้ ** (STAR ALLIANCE )
❀ ลิ้มรสขาหมู+เบียร์เยอรมัน, กูลาซซุป อาหารพื้นเมืองฮังการี, ชิมไวน์พื้นเมือง ณ หมู่บ้านกรีนซิ่ง**
❀ รวมทิปคนขับรถในยุโรปและไกด์ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว **
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2560 : 15-23 เม.ย. 2560 ท่านละ 77,900
 60EU-CD01 ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK (Feb-Mar 2017)
❀ 60EU-CD01 ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 08-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 09-16, 16-23, 22-29 มี.ค. 2560 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 30 มี.ค.-06 เม.ย. 2560 ท่านละ 59,900
 60EU-CD02 ทัวร์ยุโรป winter promotion เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน บิน EK (Feb-Mar 2017)
❀ 60EU-CD02 ทัวร์ยุโรป winter promotion เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 01-08, 08-15, 21-28 ก.พ. 2560 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 08-15, 15-22, 22-29 มี.ค. 2560 ท่านละ 54,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 30 มี.ค.-06 เม.ย. 2560 ท่านละ 54,900
 60EU-CD03 ทัวร์ยุโรป promotion 2017 เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK (Jan-Mar 2017)
❀ 60EU-CD03 ทัวร์ยุโรป promotion 2017 เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 19-26 ม.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 11-18 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 16-23, 23-30 มี.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 30 มี.ค.-06 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 31 มี.ค.-07 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
 60EU-CD04 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค 7 วัน 4 คืน บิน EK (Feb-Mar 2017)
❀ 60EU-CD04 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค 7 วัน 4 คืน บิน EK ❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 09-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 08-14 มี.ค. 2560 ท่านละ 59,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 29 มี.ค.-04 เม.ย. 2560 ท่านละ 59,900
 60EU-CD05 ทัวร์ยุโรป Winter Norway ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน 4 คืน บิน EK (Jan-Feb 2017)
❀ 60EU-CD05 ทัวร์ยุโรป Winter Norway ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน 4 คืน บิน EK
❀ ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด
❀ ขึ้นรถรางยอดเขาเมืองBERGENลิ้มรสปลาแซลม่อน
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 20-26, 22-28, 24-30 ม.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 01-07, 08-14, 09-15, 15-21, 22-28 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900
 60EU-CD06 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส แคว้นอัลซาสกอลมาร์ สตราสบูร์ก 7 วัน 4 คืน บิน EK (Jan-Mar 2017)
❀ 60EU-CD06 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส แคว้นอัลซาสกอลมาร์ สตราสบูร์ก 7 วัน 4 คืน บิน EK
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 18-24 ม.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 26 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 09-15, 10-16, 21-27 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 08-14, 16-22, 21-27, 23-29 มี.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 31 มี.ค.-06 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
 60EU-CD07 ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน บิน EK (Feb-Mar 2017)
❀ 60EU-CD07 ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน บิน EK
❀ ลิสบอน ซินทรา เซบีญา คอโดบา โทเลโด เซอโกเวีย มาดริด
❀ พิเศษ!!! ชมโชว์ระบำฟลาเมงโก้ ชิมหมูหัน Suckling Pig (Michelin recommended)
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 08-15 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 09-16 มี.ค. 2560 ท่านละ 49,900
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 30 มี.ค.-06 เม.ย. 2560 ท่านละ 49,900
 59EU-GH62 ทัวร์ยุโรป HILIGHT SWITZERLAND ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน บิน LX (Dec 2016)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 02-08, 03-09 ธ.ค. 2559 ท่านละ 69,900 (รวม VAT)
* ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ 2560 : 27 ธ.ค.-02 ม.ค. 60 ท่านละ 85,900 (รวม VAT)
* ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 60 ท่านละ 85,900 (รวม VAT)
* ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค-04 ม.ค. 60 ท่านละ 85,900 (รวม VAT)
 59EU-GH63 ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน บิน BR (Dec 2016)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 03-09 ธ.ค. 2559 ท่านละ 61,900 (รวม VAT)
* ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค-04 ม.ค. 60 ท่านละ 63,900 (รวม VAT)
 59EU-GH64 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน บิน BR (Dec 2016)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 05-13, 06-14 ธ.ค. 2559 ท่านละ 63,900 (รวม VAT)
* ทัวร์ยุโรป คริสมาสต์ 2559 : 20-28 ธ.ค. 2559 ท่านละ 72,900 (รวม VAT)
* ทัวร์ยุโรป เทศกาลปีใหม่ 2560 : 27 ธ.ค-4 ม.ค. 60 ท่านละ 74,900 (รวม VAT)
 60EU-GL01 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน บิน EK (Dec 2016)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 03-11 ธ.ค. 2559 ท่านละ 101,900
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 25 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 101,900
 60EU-GL02 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน บิน EK (Dec, Feb 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 03-10 ธ.ค. 2559 ท่านละ 92,900
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 92,900
* ทัวร์ยุโรป 2560 : 04-11 ก.พ. 2560 ท่านละ 92,900
 60EU-GL03 ทัวร์ยุโรป สเปน-โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน บิน EK (Dec, Feb 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 03-11 ธ.ค. 2559 ท่านละ 89,900
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 25 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 89,900
* ทัวร์ยุโรป 2560 : 18-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 89,900
 60EU-GL04 ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน 7 คืน บิน EK (Dec, Feb 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 03-11 ธ.ค. 2559 ท่านละ 101,900
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 25 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 101,900
* ทัวร์ยุโรป 2560 : 18-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 101,900
 60EU-GL05 ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน 10 วัน 7 คืน บิน EK (Dec, Feb 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 02-11 ธ.ค. 2559 ท่านละ 99,900
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 24 ธ.ค.-02 ม.ค. 2560 ท่านละ 99,900
* ทัวร์ยุโรป 2560 : 17-26 ก.พ. 2560 ท่านละ 99,900
 60EU-MKT01 ทัวร์ยุโรป TG WINTER PROMOTION อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน บิน TG (Feb-Mar 2017)
❀ 60EU-MKT01 ทัวร์ยุโรป TG WINTER PROMOTION อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 09-17 ก.พ. 2560 ท่านละ 69,999
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 23 ก.พ.-03 มี.ค. 2560 ท่านละ 69,999
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 16-24 มี.ค. 2560 ท่านละ 69,999
 60EU-MKT02 ทัวร์ยุโรป PROMOTION ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-เชก 8 วัน 5 คืน บิน TG (Jan 2017)
❀ 60EU-MKT02 ทัวร์ยุโรป PROMOTION ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-เชก 8 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์ยุโรป 2560 : 25 ม.ค.-01 ก.พ. 2560 ท่านละ 49,999
 59EU-MKT07 ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ + ปราสาทนอยชวานสไตน์ พิชิต 3 ขุนเขา 8 วัน 5 คืน บิน QR (Dec 2016)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป วันพ่อ 2559 : 05-12 ธ.ค. 2559 ท่านละ 69,999
* ทัวร์ยุโรป คริสมาสต์ 2559 : 18-25 ธ.ค. 2559 (สอบถามราคา)
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2560 (สอบถามราคา)
 59EU-TC10 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 EUROPE CLASSIC อิยิปต์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ทิตลิส) 10 วัน 7 คืน บินMS(New Year 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2560 ท่านละ 91,900
 59EU-TC11 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 TOP OF EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ฟรอเร้นซ์ มิลาน จุงฟราวน์ + TGV) (New Year 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-07 ม.ค. 2560 ท่านละ 99,900
 59EU-TC12 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 EAST EUROPE CLASSIC ...3 ประเทศ เยอรมัน เชค ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน บินOS (New Year 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 2560 ท่านละ 71,900
 59EU-TC13 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 WINTER OF EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย (New Year 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2560 ท่านละ 77,900
 59EU-TC14 ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 WINTER OF EAST EUROPE 5 ประเทศ ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมัน ออสเตรีย (New Year 2017)
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
* ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2560 : 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2560 ท่านละ 77,900

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

 เมนูหลัก
ทัวร์จีน ปักกิ่ง ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ทัวร์จีน กวางเจา ทัวร์จีน กุ้ยหลิน กุ้ยหยาง ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ทัวร์จีน แชงการีล่า ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ้ ซีหลิง ทัวร์จีน ซานตง ชิงเต่า ทัวร์จีน ซินเกียงเหนือ คานาสือ ทัวร์จีน ซีอาน หยุนไถซาน ทัวร์จีน เซียะเหมิน ทัวร์จีน มรดกโลกต้าจู๋ ทัวร์จีน ต้าถง อู่ไถ ผิงเหยา ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา ทัวร์จีน หนิงเซี่ยะ ทัวร์จีน มองโกเลีย ทัวร์จีน แยงซีเกียง ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ทัวร์จีน หวงซาน จิ่วหัวซาน ทัวร์จีน อู่ฮั่น - บู๊ตึ้ง ทัวร์ญี่ปุ่น AIR ASIA X ทัวร์ญี่ปุ่น HONSHU ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป ทัวร์โครเอเซีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อเมริกา ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เมียนม่าร์ (ทัวร์พม่า) ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์อินเดีย-เนปาล ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์บาหลี ศึกษาต่อต่างประเทศ