61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG (Jan 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS01 ทัวร์จีน ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 : 10-14, 17-21 ม.ค. 2561 ท่านละ 16,799
 61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW (Jan-Mar 2018)
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 2561 เที่ยวจีน ปักกิ่ง 2018
❀ 61PK-SS03 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 26-30 ม.ค. 2561 ท่านละ 14,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง (วันตรุษจีน) 16-20 ก.พ. 2561 ท่านละ 16,899
❀ ทัวร์จีน ปักกิ่ง 09-13 มี.ค. 2561 ท่านละ 15,899