60BALI-SPR01-R1 ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน บิน GA (Dec 2017)
❀ ทัวร์บาหลี 2560 เที่ยวบาหลี 2017
❀ 60BALI-SPR01-R1 ทัวร์บาหลี ทานาล็อต เบซากีห์ อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน บิน GA
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : ธ.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 18,900
 60BALI-SPR02-R1 ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บิน GA (Dec 2017)
❀ ทัวร์บาหลี 2560 เที่ยวบาหลี 2017
❀ 60BALI-SPR02-R1 ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บิน GA
❀ ทัวร์บาหลี 2560 : ธ.ค. 2560 เริ่มต้นที่ 31,900