60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG (Dec 2017)
❀ เที่ยวจีน 2017-2018 ทัวร์จีน คุนหมิง 2560-2561
❀ 60KM-ME10 ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน คุนหมิง (วันขึ้นปีใหม่) 2561 : 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 2561 ท่านละ 29,999