61ZJJ-SS04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE (Apr-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561
❀ 61ZJJ-SS04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6 วัน 5 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 06-11 มี.ค. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 : 10-15 เมษาย. 2561 ท่านละ 25,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 : 13-18, 14-19 เม.ย. 2561 ท่านละ 28,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : 24-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,799
❀ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 2561 : พ.ค.-มิ.ย. 2561 ท่านละ 21,799
 61ZJJ-SS05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน WE (Apr-Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน WE
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันจักรี 2561 : 06-09 เม.ย. 2561 ท่านละ 26,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันสงกรานต์ 2561 : 12-15, 13-16, 14-17 เม.ย. 2561 ท่านละ 29,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 21-24, 26-29 เม.ย. 2561 ท่านละ 21,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : พ.ค.-มิ.ย. 2561 ท่านละ 21,999