61ZJJ-SS06 ทัวร์จีน SHCZCSX3 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ) (SEP-NOV 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS06 ทัวร์จีน SHCZCSX3 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 8-13 ก.ย. 2561 ท่านละ 21,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 27 ต.ค. –1 พ.ย. 2561 ท่านละ 21,999
 61ZJJ-SS07 ทัวร์จีน SHWECSX9 จางเจียเจี้ย...หมูกระทะ 6 วัน 5 คืน (WE) (SEP 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS07 ทัวร์จีน SHWECSX9 จางเจียเจี้ย...หมูกระทะ 6 วัน 5 คืน (WE)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 11-16, 25-30 ก.ย. 2561 ท่านละ 20,999
 61ZJJ-SS08 ทัวร์จีน SHWECSX10 ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย...หมูหวาน 4วัน3คืน (WE) (SEP-DEC 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS08 ทัวร์จีน SHWECSX10 ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย...หมูหวาน 4วัน3คืน (WE)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 7-10, 21-24 ก.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 12-15, 26-29 ต.ค. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 9-12, 23-26 พ.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 21-24 ธ.ค. 2561 ท่านละ 22,999
 61ZJJ-SS09 ทัวร์จีน SHWECSX6 ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย 6 วัน 5คืน (WE)(AUG-JAN 2019)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61ZJJ-SS09 ทัวร์จีน SHWECSX6 ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย 6 วัน 5คืน (WE)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 28 ส.ค.-2 ม.ค. 2562