61JG-ME01 ทัวร์จีน SUPER NATURE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน CA (Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME01 ทัวร์จีน SUPER NATURE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 22-26 มิ.ย. 2561 ท่านละ 17,999
 61JG-ME02 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA (Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME02 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 12-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 25,999
 61JG-ME03 ทัวร์จีน วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME02 ทัวร์จีน วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 27,999
 61JG-ME04 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล) (Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME04 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 12-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 28,999
 61JG-ME05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล) (Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME05 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม วันปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน CA (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว วันปิยะ 2561 : 19-24 ต.ค. 2561 ท่านละ 30,999
 61JG-ME06 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน บิน MU (Sep-Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME06 ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 01-05 ก.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 12-16 ต.ค. 2561 ท่านละ 28,999
 61JG-ME07 ทัวร์จีน สัมผัสธรรมชาติ บินตรงเฉิงตู จิ่วไจ้โกว-หวงหลง หมีแพนด้า-โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน บิน TG (Jul-Sep 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561
❀ 61JG-ME07 ทัวร์จีน สัมผัสธรรมชาติ บินตรงเฉิงตู จิ่วไจ้โกว-หวงหลง หมีแพนด้า-โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน บิน TG
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 25-30 ก.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 22-27 ส.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2561 : 19-24 ก.ย. 2561 ท่านละ 29,999