61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC (Sep 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คานาสือ 2561
❀ 61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คานาสือ 2561 : 17-23 ก.ย. 2561 ท่านละ 49,900
 61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC (Jun, Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเจียง 2561
❀ 61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 14-23 มิ.ย. 2561 ท่านละ 79,900
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 12-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 82,900
 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC (Jun 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61XJ-SS01 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อูหลู่มู่ฉี ทุ่งหญ้านาราถี ทูรูฟาน 8 วัน6 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 22-29 มิ.ย. 2561 ท่านละ 40,999