61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC (Sep 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน คานาสือ 2561
❀ 61XJ-GD01 ทัวร์จีน คานาสือ The Best Season 7 วัน 5 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน คานาสือ 2561 : 17-23 ก.ย. 2561 ท่านละ 49,900
 61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC (Oct 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเจียง 2561
❀ 61XJ-GD02 ทัวร์จีน เจาะซินเจียง เส้นทางสายไหมใต้ 10 วัน 8 คืน บิน SC
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 12-21 ต.ค. 2561 ท่านละ 82,900
 61XJ-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเย่....ยำรวมมิตรอูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน (SC)(SEP-OCT 2018)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ซินเจียง 2561
❀ 61XJ-SS02 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเย่....ยำรวมมิตรอูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 6 คืน (SC)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 18-25 ก.ย. 2561 ท่านละ 48,999
❀ ทัวร์จีน ซินเจียง 2561 : 8-15 ต.ค. 2561 ท่านละ 45,999