61HS-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน บิน MU (May-Jul 2018)
❀ 61HS-SS01-R1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน บิน MU
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 16-20, 23-27 พ.ค. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 20-24 มิ.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 25-29 ก.ค. 2561 ท่านละ 27,999
 61HS-SS02 ทัวร์จีน SHMUNKG2 ทัวร์คุณธรรม หวงซาน...ซุปหน่อไม้ 5 วัน 3 คืน (MU)(SEP-OCT 2018)
❀ เที่ยวจีน 2018 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561
❀ 61HS-SS02 ทัวร์จีน SHMUNKG2 ทัวร์คุณธรรม หวงซาน...ซุปหน่อไม้ 5 วัน 3 คืน (MU)
❀ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 12-16 ก.ย. 2561 ท่านละ 22,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 19-23 ต.ค. 2561 ท่านละ 28,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 24-28 ต.ค., 7-11 พ.ย. 2561 ท่านละ 25,999
❀ ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม 2561 : 5-9, 19-23 ธ.ค. 2561 ท่านละ 25,999