น้ำเงินทัวร์อยู่ระหว่างปรับปรุง website
Office ทำงานตามปกติ

ขายทัวร์จอยได้ทุกโปรแกรม
(กรุณาสอบถาม)
และทัวร์เหมาคุณภาพ ราคาประทับใจ
มาตรฐานกว่า 10 ปี

 NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG (Apr 2020)
❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน 2563
❀ NGT-001 ทัวร์ปากีสถานเหนือ คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บิน TG
❀ เที่ยวปากีสถาน ทัวร์ปากีสถาน น้ำเงินทัวร์ เดินทาง
❀ ปากีสถาน... ไม่ไปไม่ได้แล้ว
❀ สูงเสียดฟ้าบนไฮเวย์ในตำนาน “คาราโครัม”
❀ ศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาในอดีต “ นครตักศิลา “
❀ ทัวร์ปากีสถาน วันสงกรานต์ 2563 : 4-12 เม.ย. 2563 ท่านละ 52,900